• Recreatieroute Kraggenburg
    Route8317 in Kraggenburg
  • Rabobank Ledencheque
    Bent u, als lid van uw Rabobank, tijdens uw verjaardag ook verrast met een Rabobank ledencheque?
  • Blote voetenpad bij Omroep Max
    Omroep Max heeft in de uitzending van 6 maart een item uitgezonden over het blotevoetenpad van Marant Recreatie. Het was een unieke mogelijkheid om het blotevoetenpad onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

Schoolbezoek

BloteVoetenpad, schoolbezoek, jeugdclub, schoolreisje.

Scholen:

Voor klassen van basisscholen gelden speciale tarieven wanneer er vooraf gereserveerd wordt. 

Voor informatie en/of reserveringen kunt u, tijdens openingstijden, contact opnemen met 1 van onderstaande telefoonnummers.

Leskist over pioniers en drooglegging Noordoostpolder:

Marant Recreatie heeft voor basisscholen in haar omgeving een leskist ontwikkeld welke veel informatie bevat over het ontstaan van de Noordoostpolder, over het leven van Pionier Anton en de ontwikkeling van verleden naar heden. De leskist biedt m.n.  informatie voor kinderen van groep 5,6,7 en 8. Ter afsluiting van het project op school, kan er een bezoek plaatsvinden aan het Blote Voeten Zeebodempad in Kraggenburg.

De leskist kan gratis in bruikleen worden genomen, er wordt wel een borgsom van €70,-- gevraagd.